آیه ۸ - سوره همزه

آیه إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ [8]

اين آتش بر آن‌ها فرو بسته شده

۱
(همزه/ ۸)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه)- إِنَّها عَلَیْهِمْ مُؤْصَدَةٌ قَالَ مُطْبَقَهًٌْ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه)- إِنَّهَا عَلَیْهِم مُّؤْصَدَةٌ [یعنی] بر آنان فرو بسته شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۸۰
القمی، ج۲، ص۴۴۲
بیشتر