آیه ۱۰ - سوره عادیات

آیه وَ حُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ [10]

و آنچه در درون سينه هاست آشكار مي گردد

بیشتر