آیه ۹ - سوره عادیات

آیه أَ فَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ [9]

آيا نمي داند در آن زمان كه تمام كساني كه در قبرها هستند برانگيخته مي‌شوند

بیشتر