آیه ۱ - سوره انفطار

آیه إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ [1]

آن زمان‌كه [كرات] آسمان از هم شكافته شود.

بیشتر