آیه ۱۲ - سوره انفطار

آیه يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ [12]

كه مي‌دانند شما چه مي‌كنيد.

بیشتر