آیه ۱۸ - سوره انفطار

آیه ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ [18]

باز چه مي‌داني روز جزا چيست؟!

بیشتر