آیه ۴ - سوره حَشر

آیه ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَديدُ الْعِقابِ [4]

اين به خاطر آن است كه آن‌ها با خدا و پيامبرش به مخالفت برخاستند؛ و هركس با خدا مخالفت كند [بايد بداند كه] خدا داراى مجازات شديدى است!

بیشتر