آیه ۶ - سوره احقاف

آیه وَ إِذا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَ كانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرينَ [6]

و هنگامى‌كه مردم محشور مى‌شوند، معبودهاى آن‌ها دشمنانشان خواهند بود؛ و [حتّى] عبادت آن‌ها را انكار مى‌كنند!

بیشتر