آیه ۲۳ - سوره قلم

آیه فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخافَتُونَ [23]

آن‌ها حركت كردند در‌حالى‌كه آهسته با هم مى‌گفتند

بیشتر