آیه ۳۷ - سوره قلم

آیه أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فيهِ تَدْرُسُونَ [37]

آيا كتابى داريد كه از آن درس مى‌گيريد.

بیشتر