آیه ۲۵ - سوره قلم

آیه وَ غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرينَ [25]

[آرى] آن‌ها صبحگاهان تصميم داشتند كه با قدرت از مستمندان جلوگيرى كنند.

بیشتر