آیه ۴۱ - سوره قلم

آیه أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقينَ [41]

يا اينكه معبودانى دارند كه آن‌ها را همتاى خدا قرار داده‌اند [و براى آنان شفاعت مى‌كنند]؟! اگر راست مى‌گويند همتايان خود را بياورند!

بیشتر