آیه ۳۸ - سوره قلم

آیه إِنَّ لَكُمْ فيهِ لَما تَخَيَّرُونَ [38]

كه در آن آمده است هر‌چه را بخواهيد مى‌توانيد انتخاب كنيد؟!

بیشتر