آیه ۳۲ - سوره قلم

آیه عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ [32]

اميدواريم پروردگارمان [مارا ببخشد و] بهتر ازآن به‌جاى آن به ما بدهد، چرا كه ما به‌سوى پروردگارمان روى آورديم».

بیشتر