آیه ۱۸ - سوره قمر

آیه كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كانَ عَذابي وَ نُذُرِ [18]

قوم عاد [نيز پيامبر خود را] تكذيب كردند؛ پس [ببينيد] عذاب و انذارهاى من چگونه بود!

بیشتر