آیه ۲۴ - سوره قمر

آیه فَقالُوا أَ بَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفي ضَلالٍ وَ سُعُرٍ [24]

و گفتند: «آيا ما از بشرى از جنس خود پيروى كنيم؟! اگر چنين كنيم در گمراهى و جنون خواهيم بود».

بیشتر