آیه ۲۵ - سوره قمر

آیه أَ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ [25]

آيا از ميان ما تنها بر او وحى نازل شده؟! نه، او دروغگوى هوسبازى است.

بیشتر