آیه ۴۱ - سوره قمر

آیه وَ لَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ [41]

و [همچنين] انذارها و هشدارها [يكى پس از ديگرى] به‌سراغ فرعونيان آمد.

بیشتر