آیه ۱ - سوره ابراهیم

آیه الركِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزيزِ الْحَميدِ [1]

الر، [این] کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی‌ها [ى شرک و ظلم و جهل] به‌سوى روشنایى [ایمان و عدل و آگاهى] به خواست پروردگارشان بیرون آورى و به‌سوى راه خداوند توانا و ستوده [هدایت کنى].

بیشتر