آیه ۵۱ - سوره ابراهیم

آیه لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ سَريعُ الْحِسابِ [51]

تا خداوند هركس را، [مطابق] آنچه انجام داده جزا دهد. به يقين، خداوند سريع الحساب است.

بیشتر