آیه ۱۶ - سوره واقعه

آیه مُتَّكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابِلِينَ [16]

درحالى‌كه بر آن‌ها تكيه زده و روبه‌روى يكديگرند.

بیشتر