آیه ۶۰ - سوره واقعه

آیه نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ [60]

ما در ميان شما مرگ را مقدّر ساختيم و هرگز كسى بر ما پيشى نمى‌گيرد.

بیشتر