آیه ۶۶ - سوره واقعه

آیه إِنّا لَمُغْرَمُونَ [66]

[به‌گونه‌اى كه مى‌گفتيد]: به‌راستى ما زيان كرده‌ايم.

بیشتر