آیه ۲۴ - سوره واقعه

آیه جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ [24]

اين‌ها پاداشى است مطابق اعمالى كه انجام مى‌دادند.

بیشتر