آیه ۲۶ - سوره واقعه

آیه إِلّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً [26]

تنها سخنى كه مى‌شنوند «سلام» است، «سلام».

بیشتر