آیه ۵۷ - سوره واقعه

آیه نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ [57]

ما شما را آفريديم پس چرا [آفرينش مجدّد را] تصديق نمى‌كنيد؟!

بیشتر