آیه ۵۳ - سوره واقعه

آیه فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ [53]

و شكم‌ها را از آن پر مى‌كنيد.

بیشتر