آیه ۸۳ - سوره واقعه

آیه فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ [83]

پس چرا هنگامى‌كه جان به گلوگاه مى‌رسد [توانايى بازگرداندن آن را نداريد]؟!

۱
(واقعه/ ۸۳)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه)- فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ یَعْنِیالنَّفْسَ قَالَ: مَعْنَاهُ فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه)- فَلولا إِذَا بَلغَتِ الحُلقُومَ منظور نَفْس و جان است. معنایش این است که وقتی جان‌ها به حنجره‌ها برسد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۲۰
القمی، ج۲، ص۳۵۰/ البرهان
بیشتر