آیه ۹۴ - سوره واقعه

آیه وَ تَصْلِيَةُ جَحيمٍ [94]

و سرنوشت او ورود در آتش جهنّم است.

بیشتر