آیه ۶۷ - سوره واقعه

آیه بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ [67]

بلكه ما به كلى محروم شده‌ايم!

بیشتر