آیه ۸۰ - سوره واقعه

آیه تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ [80]

آن، از سوى پروردگار جهانيان نازل شده.

بیشتر