آیه ۵۷ - سوره انفال

آیه فَإِمّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ [57]

اگر آن‌ها را در [ميدان] جنگ بيابى، آنچنان به آن‌ها حمله كن كه گروهى كه پشت‌سر آن‌ها هستند، پراكنده شوند؛ شايد متذكّر گردند [و عبرت گيرند]!

بیشتر