آیه ۱۰۷ - سوره مؤمنون

آیه رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ [107]

پروردگارا! ما را از اين [دوزخ] بيرون آر، اگر تكرار كرديم به يقين ستمكاريم [و مستحقّ عذاب]».

بیشتر