آیه ۳۰ - سوره مؤمنون

آیه إِنَّ في ذلِكَ لَآياتٍ وَ إِنْ كُنَّا لَمُبْتَلينَ [30]

[آرى،] در اين ماجرا [براى صاحبان عقل و انديشه] آيات و نشانه‌هايى است و ما به‌يقين [همگان را] آزمايش مىكنيم( .

بیشتر