آیه ۱۱۳ - سوره مؤمنون

آیه قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادِّينَ [113]

[در پاسخ] مى گويند: «به اندازه يك روز، يا بخشى از يك روز. از شمار بپرس.»

بیشتر