آیه ۱۵ - سوره مؤمنون

آیه ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذالِكَ لَمَيِّتُونَ [15]

آنگاه شما بعد از آن مى‌ميريد.

بیشتر