آیه ۹۴ - سوره مؤمنون

آیه رَبِّ فَلا تَجْعَلْني فِي الْقَوْمِ الظَّالِمينَ [94]

پروردگارا! مرا [در اين عذابها] با گروه ستمكاران قرار مده».

بیشتر