آیه ۵۲ - سوره انبیاء

آیه إِذْ قالَ لِأَبيهِ وَ قَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثيلُ الَّتي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ [52]

آن‌هنگام كه به پدرش [سرپرستش كه در آن زمان عمويش آزر بود] و قوم او گفت: اين مجسمه‌ها [ى بى‌روح] چيست كه شما همواره آن‌ها‌‌ را پرستش مى‌كنيد»؟

بیشتر