آیه ۷۵ - سوره انبیاء

آیه وَ أَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُ مِنَ الصّالِحِينَ [75]

و او را در رحمت خود وارد كرديم؛ چرا كه او از صالحان بود.

بیشتر