آیه ۵۵ - سوره انبیاء

آیه قالُوا أَ جِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللّاعِبِينَ [55]

گفتند: «آيا مطلب حقّى براى ما آورده‌اى، يا ما را به بازى گرفته‌اى»؟

بیشتر