آیه ۹۹ - سوره انبیاء

آیه لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها وَ كُلٌّ فِيها خالِدُونَ [99]

اگر اين‌ها معبودهاى حقّى بودند، هرگز وارد دوزخ نمى‌شدند، درحالى‌كه همگى در آن جاودانه خواهند بود.

بیشتر