آیه ۸۶ - سوره انبیاء

آیه وَ أَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِنَ الصّالِحِينَ [86]

و ما آنان را در رحمت خود وارد ساختيم، چراكه آن‌ها‌‌ از صالحان بودند.

بیشتر