آیه ۶۲ - سوره انبیاء

آیه قالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ [62]

[هنگامى‌كه ابراهيم را حاضر كردند]، گفتند: «اى ابراهيم! تو با خدايان ما چنين كرده‌اى»؟

بیشتر