آیه ۱۱۸ - سوره طه

آیه إِنَّ لَكَ أَلّا تَجُوعَ فِيها وَ لاتَعْرى [118]

زيرا تو در بهشت [در آسايشى و] گرسنه و برهنه نخواهى شد.

بیشتر