آیه ۲۷ - سوره طه

آیه وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني [27]

و گره از زبانم بگشاى.

بیشتر