آیه ۵۶ - سوره طه

آیه وَ لَقَدْ أَرَيْناهُ آياتِنا كُلَّها فَكَذَّبَ وَ أَبى [56]

ما همه‌ی نشانه‌هاى خود را به او نشان داديم؛ امّا او تكذيب كرد و سرباز زد.

بیشتر