آیه ۳۶ - سوره مریم

آیه وَ إِنَّ اللهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ [36]

و [عيسى گفت]: خداوند، پروردگار من و پروردگار شماست؛ او را پرستش كنيد؛ اين است راه راست.

بیشتر