آیه ۴۱ - سوره مریم

آیه وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا [41]

در اين كتاب، ابراهيم را ياد كن، كه او پيامبرى بسيار راستگو بود.

بیشتر