آیه ۹۱ - سوره مریم

آیه أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً [91]

از اين‌رو كه براى خداوند رحمان فرزندى قائل شدند!

بیشتر