آیه ۹۴ - سوره مریم

آیه لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّا [94]

خداوند همه‌ی آن‌ها را احصا كرده، و كاملاً شمارش كرده است.

بیشتر